כהן ערב ושות' משרד עורכי דין

מאמרים משפטיים

 • ראשי /
 • מאמרים משפטיים
 • Staff/15

  בת זוג יורשת- גם במקרה בו חל קרע בין בני הזוג

  בן 81 שנים היה המנוח י. ב. ס במותו. במותו הותיר את אלמנתו, פ. ב. ס וכן שני אחים קשישים. ילדים לא היו לו אי פעם. רוכל היה כל חייו ואת מרכולתו מכר בדוכן שבשוק. אורח חייו לא יכול היה להסגיר את רבבות השקלים שהותיר בעזבונו.

 • Article/42

  חברת ביטוח שהזדרזה להחזיר כספי פיצויים למעסיק - תשלם כפול

  ביום 12.9.13 ניתן על ידי בית המשפט המחוזי בירושלים פסק דין שיש לו זיקה הדוקה למשולש היחסים מעסיק - עובד - חברת ביטוח. פסק הדין הוא תזכורת חשובה לכוחו ולחשיבותו של הליך הפיקוח שמפעיל המפקח על הביטוח שבאגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון שבמשרד האוצר.

 • Staff/15
 • Staff/13

  תניית שימור הבעלות וההגנה שהיא מספקת למוכר.

  רבים מאיתנו מכירים את ההגבלות המופיעות לעיתים בחשבונית המכר, שמנפק המוכר בגין רכישת מוצר ו/או בהסכמי התקשרות בין ספקים לצרכנים, בה נרשם כי הבעלות במוצר נותרת בידי המוכר עד לתשלום התמורה בגינה במלואה, למרות השארת החזקה בנכס בידי הקונה, מדובר למעשה בתניית שימור בעלות הכלולה בהסכם בין מוכר-ספק לבין רוכש-קמעונאי והיא קובעת כי הבעלות במוצר/נכס שסופק תישמר בידי המוכר עד למכירתו בידי הרוכש, (הסכם קונסיגנציה).

 • כהן ערב ושות' משרד עורכי דין
צרו איתי קשר