כהן ערב ושות' משרד עורכי דין

חברת ביטוח שהזדרזה להחזיר כספי פיצויים למעסיק - תשלם כפול

  • Article/42

    ביום 12.9.13 ניתן על ידי בית המשפט המחוזי בירושלים פסק דין שיש לו זיקה הדוקה למשולש היחסים מעסיק - עובד - חברת ביטוח. פסק הדין הוא תזכורת חשובה לכוחו ולחשיבותו של הליך הפיקוח שמפעיל המפקח על הביטוח שבאגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון שבמשרד האוצר.

פורסם ב- 21 אוקטובר 2013 (עדכון אחרון: 27 אוגוסט 2014)

ביום 12.9.13 ניתן על ידי בית המשפט המחוזי בירושלים פסק דין שיש לו זיקה הדוקה למשולש היחסים מעסיק - עובד - חברת ביטוח. פסק הדין הוא תזכורת חשובה לכוחו ולחשיבותו של הליך הפיקוח שמפעיל המפקח על הביטוח שבאגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון שבמשרד האוצר.

תחילת הפרשה ב - 2002.

הגב' טובה אפק פוטרה מעבודתה כמנהלת בית האבות שהפעילה חברת חיי שרה בע"מ.

חיי שרה טענה שאפק אינה זכאית לפיצויי פיטורים מאחר והפרה אמונים.

לאפק היתה פוליסת ביטוח מנהלים בחברת הפניקס בה נצברו כספי הפיצויים שלה, אבל מעסיקתה סירבה כמובן לשחרר לה אותם.

אפק הגישה תביעה לבית הדין לעבודה - וזכתה. הפרת האמונים התבררה כטענת סרק והמעבידה חויבה בתשלום מלוא הפיצויים, 321,000 ₪.

שש שנים התנהל ההליך. פסק הדין ניתן ב – 2008. בעת ההיא חיי שרה כבר הייתה חדלת פרעון ובהליכי פירוק.

כשפנתה אפק לחברת הפניקס וביקשה לממש את פרי זכייתה ולמשוך את פיצויי הפיטורים שבפוליסה נדהמה: הפניקס הודיעה לה שהקופה ריקה, שהיא החזירה לחיי שרה את כספי הפיצויים עוד בשנת 2002, ושקיבלה  מחיי שרה כתב שיפוי. (חיי שרה התחייבה לכך שאם הפניקס תחויב בתשלום היא, חיי שרה, תשפה אותה).

העובדה שבעת ההיא כתב השיפוי כבר היה לפיסת נייר לא מנעה מן הפניקס מלהתנער מאפק.

אפק לא השלימה עם ההתנהלות הזו והגישה תלונה נגד הפניקס למפקח על הביטוח.

זה האחרון, בתום הליך בדיקה ממושך, קבע  בשנת 2012 שהתלונה מוצדקת.

הוא חייב את הפניקס בתשלום  מלוא סכום פיצויי הפיטורים.

הפניקס שילמה תחת מחאה ובמקביל מימשה את זכות הערעור המוקנית לה ופנתה לבית המשפט המחוזי בירושלים.

בית המשפט המחוזי, במושב השופט בן ציון גרינברגר, דחה את הערעור והותיר את החלטת המפקח על כנה. הוא קבע שתכליתו של חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א - 1981  היא להגן על המבוטח מפני כוחו של המבטח.

אשר לטענת הפניקס על פיה חובת ההודעה לעובד הקבועה בחוזר 2003/5 נכנסה לתוקף רק בשנת 2003, קבע בית המשפט שאין בכך כדי לסייע לפניקס שכן חובות תום הלב, הנאמנות והזהירות אינן נגזרות מחוזר זה או אחר ודי בהן כדי לחייב את הפניקס בנקיטת אמצעי זהירות שלא ננקטו במקרה שכאן.

ההסתפקות בכתב שיפוי אינה יכולה להיחשב לאמצעי זהירות, כפי שמראה המציאות שכאן.

מאחר והפניקס הסתפקה בכתב שיפוי, שלימים התברר כמסמך חסר ערך, מאחר והפניקס לא נתנה לאפק הזדמנות להגיב לדרישת חיי שרה  מ - 2002 להחזרת הכספים, הרי שהפרה את חובות תום הלב, הזהירות והנאמנות ועליה לשאת במחיר התנהלותה.

סוף דבר, הפניקס שילמה פעמיים, פעם אחת, בשנת 2002, לחיי שרה, ופעם שנייה, בשנת 2012,  לאפק.

סוף טוב למאבק בן עשר השנים של אפק, תמרור אזהרה לחברות הביטוח.

אין באמור לעיל בכדי להוות תחליף לייעוץ משפטי ויש לבדוק כל מקרה באופן פרטני.

קראו עוד מאמרים בנושא דיני עבודה

כותבת המאמר:
עו"ד נעמי שלו מלצר

אתם מוזמנים להשאיר תגובות ולשתף את המאמר.

עו"ד נעמי שלו מלצר
עו"ד נעמי שלו מלצר

למאמרים נוספים בתחום דיני עבודה

צרו איתי קשר