כהן ערב ושות' משרד עורכי דין

דיני ירושה

ראשי מאמרים משפטיים
  • Staff/15

    בת זוג יורשת- גם במקרה בו חל קרע בין בני הזוג

    בן 81 שנים היה המנוח י. ב. ס במותו. במותו הותיר את אלמנתו, פ. ב. ס וכן שני אחים קשישים. ילדים לא היו לו אי פעם. רוכל היה כל חייו ואת מרכולתו מכר בדוכן שבשוק. אורח חייו לא יכול היה להסגיר את רבבות השקלים שהותיר בעזבונו.