כהן ערב ושות' משרד עורכי דין

מאמרים משפטיים

 • Staff/20

  מועד חובת דיווח בעסקת מכר מותלה

  לאור מספר עסקאות מורכבות אשר נערכו במשרדנו לאחרונה, נמצא המקום לחדד את נושא חובת הדיווח לשלטונות המס בגין עסקות מקרקעין ובפרט חובת הדיווח בגין עסקאות אשר מכילות תנאי מתלה לקיום העסקה.

 • Staff/15

  הגנת המחוקק לנשים שעוברות טיפולי הפריה- רחבה עד מאד

  סעיף 9 (ה) לחוק עבודת נשים קובע: "לא יפטר מעביד עובדת העוברת טיפולי הפריה חוץ גופית או עובד או עובדת העוברים טיפולי פוריות, לקראת ילדם הראשון או השני, בימי העדרם מעבודה לפי סעיף 7(ג)(4) או (ג1), לפי הענין, או במשך תקופה של 150 ימים לאחר תום ימי ההיעדרות כאמור, אלא בהיתר מאת שר העבודה והרווחה, ולא יתיר השר פיטורים כאמור אם הפיטורים הם, לדעתו, בקשר עם היעדרות כאמור;

 • Staff/15
 • Staff/15

  "בונוס", "פרמיה" ועמלה- חלק מן השכר הקובע?

  השאלה מה דינם של בונוסים (המכונים גם פרמיות) ועמלות שמקבלים עובדים והאם הם חלק מן השכר הקובע לצורך חישוב פיצויי פיטורים עולה שוב ושוב, אף שבתי הדין לעבודה השיבו עליה זה מכבר.

 • Staff/15

  התפטרות עובדת בגיל פרישת חובה מזכה בפיצויי פיטורים אף שהתחילה בעבודתה לאחר גיל 62

  התפטרות עובד בהגיעו לגיל פרישה מזכה בפיצויים, כך קובע סעיף 11 (ה) לחוק פיצויי פיטורים. גיל פרישה מוגדר בסעיף זה כגיל הפרישה הקבוע בחוק גיל פרישה תשס"ד- 2004. ואולם, על פי חוק זה ,לנשים, ולהן בלבד, יש שני גילאי פרישה. גיל פרישת זכות וגיל פרישת חובה.