כהן ערב ושות' משרד עורכי דין

דיני עבודה

 • ראשי /
 • מאמרים משפטיים
 • Staff/15

  הריון - האם חובה לגלות?

  השאלה אם חובה על עובדת לספר על הריונה בטרם קבלתה לעבודה הוכרעה זה מכבר בשלילה. אשה הרה המבקשת להתקבל למקום עבודה חדש פטורה מלחשוף את עובדת הריונה.

 • Article/57

  המוסד לביטוח לאומי מקפח – הפעם את מקבלי קיצבאות הזיקנה

  חוק הביטוח הלאומי קובע כידוע שני מועדים אפשריים לזכאות לקיצבת הזקנה. האחד - גיל הפרישה הקבוע בחוק, 62 לנשים ו- 65 לגברים, שבו הזכאות מותנית ברמת ההכנסות (להלן "הגיל המותנה"). השני - הגיל בו יקבל המבוטח את קיצבת זקנה ללא קשר לרמת הכנסותיו (להלן "הגיל המוחלט").

 • כהן ערב ושות' משרד עורכי דין
 • Staff/15

  הגנת המחוקק לנשים שעוברות טיפולי הפריה- רחבה עד מאד

  סעיף 9 (ה) לחוק עבודת נשים קובע: "לא יפטר מעביד עובדת העוברת טיפולי הפריה חוץ גופית או עובד או עובדת העוברים טיפולי פוריות, לקראת ילדם הראשון או השני, בימי העדרם מעבודה לפי סעיף 7(ג)(4) או (ג1), לפי הענין, או במשך תקופה של 150 ימים לאחר תום ימי ההיעדרות כאמור, אלא בהיתר מאת שר העבודה והרווחה, ולא יתיר השר פיטורים כאמור אם הפיטורים הם, לדעתו, בקשר עם היעדרות כאמור;

 • Staff/15
צרו איתי קשר