כהן ערב ושות' משרד עורכי דין

מורה נבוכים למעסיקים - זכויות וחובות מעבידים ועובדים - מבצע צוק איתן

  • כהן ערב ושות' משרד עורכי דין

    לנוחות לקוחותינו, ולנוכח ריבוי הפניות המגיעות אלינו, להלן עיקרי הסדר הפיצויים לעובדים ומעסיקים תושבי הדרום, שהכנסתם נפגעה בעקבות המצב הביטחוני, סגירת מקומות עבודה וירידה בהכנסות העסקים.

פורסם ב- 05 אוגוסט 2014 (עדכון אחרון: 27 אוגוסט 2014)

ההוראות הללו הן לתקופה שבין התאריכים 8.7.14 עד 31.8.14 או עד לסיום מבצע צוק איתן, המוקדם מבין השניים, (להלן: "התקופה הרלוונטית"), ובהתאם להנחיות פיקוד העורף לגבי פעילות מוסדות החינוך.

בכל הנוגע לעסקים הפועלים בטווח של עד 40 קילומטרים מרצועת עזה:

המעסיקים ישלמו שכר לעובדים אשר נעדרים ממקום עבודתם עקב הנחיות פיקוד העורף.

במקרים בהם מוסדות החינוך יסגרו בשל המצב הביטחוני וזאת על פי הוראות פיקוד העורף, עובדי המוסדות הסגורים יהיו זכאים לשכרם.

בין התאריכים ה-08/07 ועד 27/07 גם הנחייה אשר נתנה על ידי ראש רשות מקומית, תזכה את עובדי המוסדות בשכר מלא.

במידה ומוסדות חינוך יסגרו, הורים לילדים מתחת לגיל 14 יהיו זכאים להעדר מהעבודה ולקבל שכר מלא. זכות זו תקפה לגבי הורה אחד בלבד.

מעסיק לא ימתין לקבלת דמי הפיצויים. עליו לשלם את שכרם של העובדים במועד הרגיל. כדי לקבל פיצויים עליו לפנות לקרן הפיצויים ברשות המיסים.

לאחר שהתקנות הרלוונטיות יאושרו בכנסת יוכלו המעסיקים הניזוקים, הנמצאים בטווח של עד 40 קילומטרים מעזה, להגיש בקשה לתביעת פיצויים בגין נזק עקיף וזאת מאחר ושילמו משכורות לעובדים אשר נעדרו כדין עקב המצב.

תביעה שכזו יכולה להיעשות באחד משלושת המסלולים הירוקים, אשר נועדו לתת מענה מהיר לעסקים שנפגעו וביניהם:

  • מסלול שכר עבודה
  • מסלול מחזורים
  • מסלול הוצאות שוטפות

מסלול שכר עבודה- פיצויים עבור השכר ששולם לעובדים אשר נעדרו עקב המצב בעבור ימי היעדרותם.

מסלול מחזורים–  פיצוי בגין ירידה במחזור העסקי שנגרמה עקב המצב הבטחוני וזאת בהתאם לדיווח למע"מ. לענין זה יבחן המחזור העסקי בתקופה הרלוונטית בהשוואה למחזור בתקופה המקבילה בשנה שעברה.

מסלול הוצאות- המעביד יוכל לדרוש פיצויים גם בעבור הנזק התפעולי אשר נגרם לעסק.

יש לציין כי כל התביעות יעשו בהתאם לתנאים אשר נקבעו בתקנות שכבר נחתמו בענין זה.

למעבידים אשר ממוקמים בטווח של עד 7 קילומטרים מעזה, תינתן האפשרות לבחור בין ה"מסלולים הירוקים", המהירים והפשוטים ליישום, ראה לעיל, לבין "המסלול האדום", אשר יאפשר תביעת פיצויים בעבור נזקים עקיפים, היינו בגין אובדן רווח.

מסלולים נוספים יופעלו במטרה לתת מענה לעסקים המשתייכים לענפים ייחודיים, כמו ענפי נופש ואירוח, ביניהם בתי מלון ואולמות אירועים אשר ספגו ביטולים רבים וכמו ענף החקלאות, שלגביו שר האוצר הבטיח כבר היום, כי ידאג להקצות 3.5 מיליון שקלים, לטובת מיגון החקלאים בדרום.

בדעת משרד הכלכלה להפעיל מסלול לעסקים קטנים במטרה להדריך, לסייע וללוות אותם בתהליך תביעת הפיצויים ולכן כדאי לעקוב אחר פרסומי המשרד.

אין באמור לעיל בכדי להוות תחליף לייעוץ משפטי ויש לבדוק כל מקרה באופן פרטני.

מוצע לפנות ל: עמוד משרד הכלכלה בפייסבוק

למוקד פניות הציבור של משרד הכלכלה: 1-800-20-11-80

לאתר משרד הכלכלה: www.economy.gov.il

למאמרים נוספים בתחום דיני עבודה

צרו איתי קשר