כהן ערב ושות' משרד עורכי דין

הריון - האם חובה לגלות?

  • Staff/15

    השאלה אם חובה על עובדת לספר על הריונה בטרם קבלתה לעבודה הוכרעה זה מכבר בשלילה. אשה הרה המבקשת להתקבל למקום עבודה חדש פטורה מלחשוף את עובדת הריונה.

פורסם ב- 13 מאי 2014 (עדכון אחרון: 27 אוגוסט 2014)

יש לכך שלושה הסברים:

האחד - הריון אינו נסיבה המונעת מעובדת למלא את התפקיד על הצד הטוב ביותר ולכן אין כל סיבה להביאו לידיעת המעביד. הריון אינו מהווה ואינו אמור להוות שיקול בקבלה לעבודה. זו למעשה התפיסה העומדת בבסיס חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה.

השני - הדעת נותנת ששיעור ניכר של מעסיקים יעדיף להותיר את המועמדת ההרה מחוץ למקום העבודה. והרי לא קשה להעדיף עובדת אחרת על פניה ולהסוות את ההעדפה בנימוקים שונים ומשונים.

השלישי - חובת הגילוי פוגעת בפרטיותה של האשה.

אבל לכלל הזה יש יוצאים מן הכלל.

כאשר ההריון רלוונטי לתפקיד המוצע, לאופיו, למשך הזמן בו יש למלאו, לתקופת ההכשרה הנדרשת, עשוי אי הגילוי לכשעצמו לעמוד לאשה ההרה לרועץ.

מקרה שכזה בא לפתחו של בית הדין האיזורי לעבודה בחיפה, בענין סוזנה קרופיצקי נגד חברת חשמל.
פסק הדין הוא מיום 5.3.14, ומספרו סע 31277-01/12.

התובעת שכאן התקבלה לעבודה ככלכלנית בחברת החשמל. לפני שהתקבלה הובהר לה שהיא נדרשת למלא את מקום שתי עובדות אחרות שיצאו לחופשת לידה וכי מדובר בפרוייקט חירום המחייב איוש דחוף.

עוד הוסבר לה שנדרשת ממנה עבודה רציפה וממושכת וכי עליה לעבור תקופת הכשרה ארוכה.

כשנשאלה אם יש משהו שמונע ממנה להתחייב לשני אלה השיבה בשלילה.

שישה ימים בלבד לאחר תחילת עבודתה הודיעה שהיא בהריון.

לוח הזמנים המתחייב מהריונה לא איפשר אפילו את השלמת תקופת ההכשרה, כל שכן את ההעסקה שבעקבותיה.

חברת החשמל החליטה לקטוע מיד את העסקתה. בבירור אליו זומנה נשאלה מדוע הסתירה את דבר הריונה ואת העובדה שלא תוכל להתחייב לתקופת העסקה ארוכה והיא השיבה שבחרה להמתין לממצאי בדיקת סקירת המערכות של העובר.

ההנמקה התמוהה הזו לא סייעה לה וחברת החשמל פיטרה אותה מיד.

העובדת תבעה פיצוי של כ- 70,000 ש"ח לפי סעיף 10 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה בטענה שהופלתה מחמת הריונה. 

תביעתה נדחתה.

בית הדין קבע:

  • שהעובדת נהגה שלא בתום לב,
  • שלנוכח הנסיבות המיוחדות- טיב התפקיד, משך ההכשרה ומשך חיי פרוייקט החירום שעבורו גוייסה חייבת היתה העובדת להביא לידיעת המעביד את דבר הריונה.
  • שמשלא כך עשתה, הפרה את חובת הגילוי ונהגה שלא בתום לב.

לכן, כך קבע בית הדין, חברת החשמל נהגה בתום לב ומשיקולים ראויים ורלוונטיים כשפיטרה אותה.

אין באמור לעיל בכדי להוות תחליף לייעוץ משפטי ויש לבדוק כל מקרה באופן פרטני.

קראו עוד מאמרים בנושא דיני עבודה

כותבת המאמר:
עו"ד נעמי שלו מלצר

אתם מוזמנים להשאיר תגובות, שאלות ולשתף את המאמר.

עו"ד נעמי שלו מלצר
עו"ד נעמי שלו מלצר

למאמרים נוספים בתחום דיני עבודה

צרו איתי קשר