כהן ערב ושות' משרד עורכי דין

נותן שירותים עצמאי יוכל לקבל פיצויי פיטורים כשהוכחה תלותו הכלכלית המוחלטת במקבל השירות

  • Staff/15

    המיתווה על פיו רופא מנהל קליניקה עצמאית ופרטית משלו ומקבל בה את מטופלי קופת החולים, על פי הסדר כספי עם הקופה, הוא מודל נפוץ בכל הקופות. הרופא מתוגמל במודל זה לפי מספר המטופלים שמפנה אליו הקופה ובמקביל נשמרת זכותו לקבל במרפאה שלו גם חולים פרטיים.

פורסם ב- 03 פברואר 2014 (עדכון אחרון: 27 אוגוסט 2014)

במודל זה התנהלו לאורך 33 שנים ד"ר עדנה רוזנטל, רופאת ילדים בעלת שם ומוניטין בבאר שבע, וקופת חולים מאוחדת.

במשך כל אותן שנים לא טענה ד"ר רוזנטל שבינה לבין הקופה מתקיימים יחסי העסקה.

יותר מכך. כאשר התגלע בשנת 1993 סכסוך כספי בינה לבין הקופה - הגישה ד"ר רוזנטל תביעה לבית המשפט המחוזי שבה הציגה עצמה כבעלת עסק עצמאי.

התביעה ההיא הסתיימה בהסכם פשרה.

בין היתר התחייבה הקופה להמשיך את התקשרותה עם ד"ר רוזנטל עד שימלאו לה 65 שנים.

הקופה לא קיימה את ההתחייבות הזו. בשנת 2007, כשמלאו לד"ר רוזנטל 62 שנים, גיל שמוגדר בחוק גיל פרישה כגיל בו העובד זכאי לפרוש אך לא חייב, הפסיקה את ההתקשרות איתה.

הקופה לא שיערה כמה יעלה לה המהלך הזה.

ד"ר רוזנטל פנתה לערכאות, הפעם לבית הדין לעבודה.

היא דרשה להכיר בה כעובדת הקופה ולחייב את הקופה בתשלום פיצויי פיטורים בגין 33 שנים.

לכאורה - לא היה לתביעה סיכוי.

לא רק שהסממנים כולם הצביעו על מעמדה כקבלן עצמאי, לא רק שהיא עצמה הציגה עצמה ב 1993 כקבלן עצמאי, אלא גם שבתי הדין לעבודה כבר קבעו בעבר, בתביעות דומות, שהרופא במיתווה הזה הוא קבלן עצמאי שאינו זכאי לפיצויים.

אבל לא כך פסק בית הדין לעבודה בבאר שבע בעניינה של ד"ר רוזנטל.

בפסק דין מיום  2.1.14 קבע השופט אילן סופר שאף שד"ר רוזנטל היתה קבלן עצמאי, אף שהיא עונה על מבחני הקבלנות אחד לאחד, היא זכאית לפיצויי פיטורים וזאת על רקע תלותה הכלכלית המוחלטת בקופה.

ייתכנו מקרים נדירים - כך קבע בית הדין, בהם הזכות הנתבעת תיבחן על דרך הפרשנות התכליתית ויישומה ייעשה בהתחשב בקיומה של תלות כלכלית רבת שנים בגורם לו ניתנו השירותים.

באוותם מקרים, כשהתובע מוכיח שעיקר הכנסתו כבעל עסק עצמאי נבע מקשריו העסקיים עם אותו גורם, כשסיום ההתקשרות העסקית הביא לכך שנאלץ לסגור את עיסקו ונותר ללא מקור פרנסה, גם קבלן יזכה בפיצויי פיטורים.

משהוכיחה ד"ר רוזנטל את תלותה הכלכלית בקופה במשך 33 שנים, משהוכיחה שעיקר הכנסתה כבעלת עסק עצמאי נבע מקשריה עם הקופה, משמספר המטופלים, עם סיום ההתקשרות, צנח, משנאלצה, לאחר ארבע שנות ניסיון הישרדות לסגור את המרפאה, משנותרה ללא פרנסה, נופלת היא לגדר אותם מקרים נדירים.

וכך זכתה ד"ר רוזנטל, רופאה עצמאית, נותנת שירותים,
לפיצויי פיטורים מלאים.

אין באמור לעיל בכדי להוות תחליף לייעוץ משפטי ויש לבדוק כל מקרה באופן פרטני.

קראו עוד מאמרים בנושא דיני עבודה

כותבת המאמר:
עו"ד נעמי שלו מלצר

אתם מוזמנים להשאיר תגובות, שאלות ולשתף את המאמר.

עו"ד נעמי שלו מלצר
עו"ד נעמי שלו מלצר

למאמרים נוספים בתחום דיני עבודה

צרו איתי קשר