כהן ערב ושות' משרד עורכי דין

מתי מתחיל הכיסוי הביטוחי

 • Staff/15

  צו ההרחבה בעניין פנסיה מקיפה במשק מקנה לכל עובד כיסוי ביטוחי. זו משמעות המושג פנסיה מקיפה. היא כוללת חיסכון לקיצבה, ביטוח נכות וביטוח שאירים. בהתאם לצו ההרחבה עובד יצורף לקרן הפנסיה בתום שישה חודשים לעבודתו, אלא אם יש לו ותק פנסיוני קודם.

פורסם ב- 19 יוני 2016 (עדכון אחרון: 19 יוני 2016)

האם צירוף העובד לקרן משמעותו שהוא רוכש כיסוי ביטוחי לאלתר?

הסוגיה התעוררה בהליך שהתקיים בבית הדין האיזורי לעבודה בבאר שבע. צבי ברייטמן נגד הפניקס וקיבוץ חצרים.

ברייטמן היה עובד של קיבוץ חצרים.

הוא התחיל בעבודתו ביום 1.10.2008 וצורף מיד לקרן הפנסיה של חברת הפניקס.

במילים אחרות- כבר משכר אוקטובר ששולם בתשעה לנובמבר הועברו לחברת הפניקס ההפרשות המתאימות, שהתקבלו אצלה ב - 19 לנובמבר 2008.

הקיבוץ פעל בכך כדין.

חוק הגנת השכר קובע שהניכויים יועברו בתוך 15 יום ממועד תשלום השכר.

ב - 15.10.2008, נפגע ברייטמן בתאונת דרכים ואיבד את כושר עבודתו.

הוא הגיש תביעה לקיצבת נכות לקרן הפנסיה של הפניקס ונדחה.

הפניקס טענה שבמועד הפציעה לא היה מבוטח.

בכך הסתמכה על תקנון קרן הפנסיה הקובע שביטוח הנכות והשאירים ייכנס לתוקף בחודש התשלום הראשון בפועל, במקרה שכאן - בנובמבר 2008.

הוא פנה לבית המשפט.

בשלב מסוים החליט ברייטמן לצרף גם את המעביד לתביעה.  הוא טען שהמעביד-  קיבוץ חצרים –הפר את  חובתו  לבטח אותו למן היום הראשון לעבודתו.

הוא גם טען שעל המעביד חלה חובה להביא לידיעתו את העובדה שצירופו לקרן הפנסיה אין משמעותו הקניית כיסוי ביטוחי למן היום הראשון.

ברייטמן תבע את שווי המהוון של הקיצבה אותה היה מקבל לדבריו לו היה מבוטח.

כ - 650,000 ₪.

קיבוץ חצרים שהיה מיוצג על ידינו דחה את הטענה.

טענותינו היו-

 • שתשלום הניכויים בגין שכר אוקטובר נעשה כדין ב - 19.11.2008, היינו, בתוך הטווח הקבוע בחוק הגנת השכר,
 • שאכן, תקופת הביניים שבין מועד תחילת העבודה ועד למועד התשלום הראשון אינה מכוסה,
 • שאכן נוצר כאן "ואקום" ביטוחי, של חודש אחד,
 • שהאחריות לואקום הזה אינה חלה על המעביד.
 • שלמעביד אין כל שליטה או השפעה על תקנון קרן הפנסיה.

בית הדין קיבל את הטענה במלואה.

השופט אילן סופר קבע -

 • שאכן אין לו, לתובע, עילת תביעה נגד הפניקס או נגד המעסיק.
 • שהמעסיק פעל כשורה.
 • שאין בתרחיש הזה אשמים.
 • שהתקנון הוא חד משמעי.
 • שיש כאן רק מזל רע של התובע, שנפגע בחודש הראשון לעבודתו.
 • שהכתובת לטענה היא אך ורק המפקח על הביטוח, שרק לו הסמכות להורות על שינוי התקנון.

התביעה נדחתה, תוך שהקיבוץ נוטל על עצמו תשלום חסד של 5,000 ₪.

לסיכום, וכל עוד שהמפקח על הביטוח לא יתערב והתקנון לא ישתנה - ידע כל עובד שהחודש הראשון לחברותו בקרן הפנסיה אינו מקנה לו כיסוי ביטוחי וכי הכיסוי יתחיל רק בחודש השני לחברותו בקרן, במהלכו יתקבלו הניכויים עבור חודש העבודה הראשון.

עו"ד נעמי שלו מלצר
עו"ד נעמי שלו מלצר

למאמרים נוספים בתחום דיני עבודה

צרו איתי קשר