כהן ערב ושות' משרד עורכי דין

תאונת דרכים – פיצוי כספי הולם גם בהעדר נכות

  • כהן ערב ושות' משרד עורכי דין

    למשרדנו פנה תובע - בחור צעיר ונורמטיבי, אשר נפגע בתאונת דרכים, עת חצה הכביש במעבר חציה להולכי רגל, ע"י רכב חולף. בעקבות התאונה, נפל התובע אפיים ארצה ונחבל בחלקי גופו השונים; בין היתר סבל משבר בקרסול. למזלו הרב - לא נותרה לתובע נכות צמיתה, קבועה המשפיעה על תפקודו בחיי היום-יום.

    אך עם זאת לתובע היו מספר נזקים כלכליים אשר בגינם ביקש לתבוע בגין העוול שנגרם לו.

    מכאן המאמר הקצר שלפנינו:

חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975, להלן: הפלת"ד – קובע מנגנון פיצוי כספי בגין נזקי גוף שנגרמו לאדם בעקבות פגיעתו ע"י רכב מנועי.

יודגש, כי האחריות הנוהג ו/או חברת הביטוח המבטחת - היא מוחלטת ומלאה, ואין זה משנה באם היה או לא היה אשם מצד הנוהג ואם היה או לא היה אשם, או אשם תורם של אחרים.

כל שצריך הנפגע להציג הינו הנזק שנגרם לו בגין הפגיעה בתאונה.

אם כן, מהי ההגדרה של תאונת דרכים?

מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה; יראו כתאונת דרכים גם מאורע שאירע עקב התפוצצות או התלקחות של הרכב, שנגרמו בשל רכיב של הרכב או בשל חומר אחר שהם חיוניים לכושר נסיעתו, אף אם אירעו על-ידי גורם שמחוץ לרכב, וכן מאורע שנגרם עקב פגיעה ברכב שחנה במקום שאסור לחנות בו או מאורע שנגרם עקב ניצול הכוח המיכני של הרכב, ובלבד שבעת השימוש כאמור לא שינה הרכב את ייעודו המקורי; ואולם לא יראו כתאונת דרכים מאורע שאירע כתוצאה ממעשה שנעשה במתכוון כדי לגרום נזק לגופו או לרכושו של אותו אדם, והנזק נגרם על ידי המעשה עצמו ולא על ידי השפעתו של המעשה על השימוש ברכב המנועי;

ומהי ההגדרה עפ"י חוק של נזקי גוף?

מוות, מחלה, פגיעה או ליקוי גופני, נפשי או שכלי לרבות פגיעה בהתקן הדרוש לתפקוד אחד מאברי הגוף שהיה מחובר לגוף הנפגע בעת אירוע תאונת הדרכים;

כאמור, בית המשפט השלום בבאר שבע פסק פיצויים בגין תיק תאונת הדרכים שלעיל - נזקי גוף שנגרמו לתובע, עת נפגע מרכב חולף במעבר חציה אותו חצה כדין.

בעניינינו, שבר התובע את קרסולו, גובס ונזקק לטיפול רפואי ולתקופת החלמה בת כחודש ימים. עם זאת, ונוכח גילו ונתוניו הפיזיים הטובים, החלים התובע באופן מלא ולא נותרה לו בגין התאונה - נכות קבועה או תפקודית המגבילה אותו בחייו.  

במסגרת התביעה אשר הוגשה ע"י משרדנו, נטען בין היתר, כי אומנם לא נותרה בגופו של התובע נכות כאמור לעיל, אך התובע סבל מכאבים עזים למן יום תאונה ועד למועד החלמתו מן האירוע התאונתי. כן נטען, כי לתובע נגרם נזק כלכלי בעקבות התאונה שכן לא יכול היה לעבוד ולפרנס עצמו בתקופת ההחלמה האמורה.

מנגד, טענה הנתבעת, כי בגין התאונה לא נותרה נכות צמיתה ונזקי התובע אינם נזקים ברי פיצוי כספי שכן אינם נזקים ממוניים וככל שהיו אלה נזקים ממוניים לא הוצגו ראיות בפועל לאותם הנזקים.

טענות אלא לא התקבלו בבית המשפט ונדחו ע"י כבוד השופט, אשר קבע כי  - חרף העדר נכות פיזית בגופו של התובע בעקבות התאונה, התובע זכאי לפיצוי כספי מלא בגין הכאב והסבל אותו חווה בעטייה של התאונה; ואלמלא האירוע התאונתי – היו חייו של התובע ממשיכים באין מפריע.

נוכח האמור, העמיד בית המשפט הנכבד את פיצויו של התובע בגין נזקי הגוף שלעיל על סך של 80,000 ₪.

יודגש, כי וודאי שאין בפיצוי הכספי כדי לחזיר לתובע את שחווה בעקבות התאונה, אך את מה שמגיע עפ"י חוק – יש לקבל בשתי ידיים; ומשרדנו כאן בשביל לסייע בדבר.         

בברכת נסיעה בטוחה,

וינר שי, עו"ד

כהן, ערב ושות' – משרד עורכי דין

  • אין באמור כדי להוות ייעוץ משפטי, והוא אינו משמש תחליף ליעוץ משפטי מקצועי.
עו"ד שי וינר
עו"ד שי וינר

למאמרים נוספים בתחום דיני תעבורה