כהן ערב ושות' משרד עורכי דין

נהיגה במהירות מופרזת

  • Staff/75

    עבירת הנהיגה במהירות שאינה עפ"י המהירות המותרת בחוק, הפכה למכת מדינה, ובהתאמה קבעו בתי המשפט לתעבורה: כי מי אשר נוהג במהירות דמיונית ומסוכנת, אשר לא ניתן להגיע אליה בהיסח הדעת, אלא במודע... ראוי כי תינתן כנגדו ענישה הכוללת פסילה מהחזקת רישיון נהיגה שכן היא עונש אפקטיבי ומרתיע.

פורסם ב- 24 יוני 2016 (עדכון אחרון: 24 יוני 2016)

עבירת הנהיגה במהירות שאינה עפ"י המהירות המותרת בחוק, הפכה למכת מדינה, ובהתאמה קבעו בתי המשפט לתעבורה: כי מי אשר נוהג במהירות דמיונית ומסוכנת, אשר לא ניתן להגיע אליה בהיסח הדעת, אלא במודע, מסכן הוא הן את נוסעי הרכב, והן את ציבור הנהגים ועוברי האורח במקום, וככזה – ראוי כי תינתן כנגדו ענישה הכוללת פסילה מהחזקת רישיון נהיגה שכן היא עונש אפקטיבי ומרתיע. ומי שמרשה לעצמו לנהוג במהירות העולה על המהירות המותרת בקטע כביש מסוים, אינו יכול לצפות להתחשבות יתר בעת משפטו (ר' רע"פ 262/91 מ"י נ' פלוני, וכן רע"פ 5250/12 אבו גוידר נ' מ"י).

תקנה מספר 54 (א) לתקנות התעבורה, התשכ"א -1961 קובעת כי לא ינהג אדם ברכב בדרך במהירות העולה על הקבוע בחוק.
אם כן, מהי המהירות המותרת בקטעי הכביש השונים?
בטבלה שלהלן, ניתן לראות את ההבדלים במהירות המותרת, בקטעי הכביש השונים ובחלוקה לסוגי הרכבים:

תק' (מס' 3) תש"ס-2000 תק' (מס' 8) תשע"ב-2012

סוג הרכב

מקום

דרך עירונית

דרך עירונית שמוצב בה תמרור 426 או 426פ

דרך שאינה עירונית

דרך שאינה עירונית שמוצב בה תמרור 426 או 426פ

דרך שאינה עירונית עם שטח הפרדה בנוי

דרך מהירה

דרך מהירה שמוצב בה תמרור 426 או 426פ

 

מהירות מרבית מותרת בקילומטרים לשעה

תק' (מס' 4)תשס"ג-2003

(1) רכב מנועי למעט סוג רכב כאמור בפסקאות (2) עד (5)

50

כמצוין בתמרור

80

כמצוין בתמרור

90

110

כמצוין בתמרור

תק' (מס' 2)תשס"א-2001 תק' (מס' 4) תשס"ג-2003 תק' (מס' 2)תשס"ח-2007

(2) אוטובוס שאינו אוטובוס זעיר

50

כמצוין בתמרור

80

כמצוין בתמרור

90

100

כמצוין בתמרור ולא עולה על 100

תק' (מס' 2)תשנ"ט-1998 תק' (מס' 4) תשס"ג-2003 תק' (מס' 3)תשס"ה-2005 תק' (מס' 2) תשס"ח-2007

50

כמצוין בתמרור ולא יעלה על 50

80

כמצוין בתמרור ולא יעלה על 50

80

80

כמצוין בתמרור ולא עולה על 80

תק' (מס' 2)תשס"ח-2007

(4) (נמחקה)

             

תק' (מס' 4)תשס"ג-2003

(5) רכב איטי, טרקטור ומכונה ניידת

40

כמצוין בתמרור ולא עולה על 40

40

כמצוין בתמרור ולא עולה על 40

40

סגורה בפניו

סגורה בפניו

 
 

לשון אחרת – מי אשר נוהג ברכבו במהירות של עד 20 קמ"ש מעל המותר בדרך עירונית, חושף עצמו לקבלת דו"ח מסוג ברירת משפט וקנס בסך 250 ₪ ללא ניקוד בצדו. מי אשר נוהג ברכבו במהירות העולה על 20 קמ"ש ועד ל-30 קמ"ש מעל המותר בדרך עירונית, חושף עצמו לקבלת דו"ח מסוג ברירת משפט וקנס בסך 750 ₪ ו-8 נקודות בצדו. ומי אשר נוהג ברכבו במהירות העולה על 30 קמ"ש מעל המותר בדרך עירונית, חושף עצמו לקבלת דו"ח מסוג הזמנה לדין ו-10 נקודות בצד הזמנה למשפט זו.

מנגד, כאשר המדובר בעבירות מהירות בדרך בין-עירונית, מי אשר נוהג ברכבו במהירות עד 25 קמ"ש מעל המותר בדרך בין-עירונית, חושף עצמו לקבלת דו"ח מסוג ברירת משפט וקנס בסך 250 ₪ ללא ניקוד בצדו. מי אשר נוהג ברכבו במהירות העולה על 25 קמ"ש ועד ל-40 קמ"ש מעל המותר בדרך בין-עירונית, חושף עצמו לקבלת דו"ח מסוג ברירת משפט וקנס בסך 750 ₪ ו-8 נקודות בצדו. ומי אשר נוהג ברכבו במהירות העולה על 40 קמ"ש מעל המותר בדרך עירונית, חושף עצמו לקבלת דו"ח מסוג הזמנה לדין ו-10 נקודות בצד הזמנה למשפט זו.

חשוב לציין, כי במקרים בהם המדובר בעבירות המהירות שהינן מסוג הזמנה לדין, קיימת למשטרה האפשרות לשלול את רישיונו של הנהג - לאחר עריכת הליך שימוע כדין - לתקופה בת 30 ימים במסגרתה של פסילה מנהלית. תקופת פסילה מנהלית זו, אינה במקום הענישה אשר תושת – ככל שתושת – בהליך העיקרי בבית המשפט לתעבורה.

בהתאמה, ראוי לציין, כי בזאת לא נגמר העניין ומשמורשע אדם בבית המשפט בעבירת מהירות מסוג הזמנה לדין כאמור לעיל, צפוי הוא בין היתר, לענישה בדמות:

פסילת רישיון נהיגתו/ פסילה על-תנאי/ קנס כספי/ התחייבות כספית. ובמקרים חריגים אף לשל"צ (שירות לתועלת הציבור)/ עבודות שירות/ מאסר על-תנאי ומאסר בפועל במקרים הקיצוניים.

מאידך, ומבלי להקל ראש בדבר, יודגש, כי עפ"י נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה רוב רובם של הגורמים לתאונות הדרכים בכבישי ארצנו, אינה דווקא נהיגה במהירות מופרזת כפי שנהוג לחשוב, אלא גורמי סיכון אחרים השונים במהותם מעבירות המהירות.

על-כן, במידה והוגש כנגדכם כתב אישום בגין ביצוע לכאורה של עבירת מהירות מופרזת או לחילופין במידה וזומנתם לדין בגין עבירה זו ולשם מיצוי מלוא הזכויות העומדות לנאשם בהליך התעבורתי – לפני הכל, יש להיוועץ בעורך דין תעבורה מומחה, אשר יוכל לשפוך אור על סוגיה הנדונה ולתת את הכלים הטובים ביותר לאותו הפונה לשימושו בהליך משפטי המתנהל כנגדו.

עד אז סעו בזהירות, סעו בבטחה

כותב המאמר: עו"ד שי וינר

אתם מוזמנים להשאיר תגובות, שאלות ולשתף את המאמר.
מאמרים נוספים בדיני תעבורה: דיני תעבורה

* אין באמור כדי להוות ייעוץ משפטי, ואינו משמש תחליף ליעוץ משפטי מקצועי.

עו"ד שי וינר
עו"ד שי וינר

למאמרים נוספים בתחום דיני תעבורה

צרו איתי קשר