כהן ערב ושות' משרד עורכי דין

עבירות התעבורה, שיטת הניקוד החדשה ואמצעי התיקון הנהוגים

  • כהן ערב ושות' משרד עורכי דין

    עבירות התעבורה השונות טומנות בחובן מספר סנקציות מגוונות, בין היתר, ולצדו של הקנס הכספי, או רכיב ענישתי כלשהו שהושת על מי אשר הורשע בבית המשפט לתעבורה, נצבות איתנות נקודות משרד הרישוי. עפ"י זה האחרון, שיטת הניקוד הינה אמצעי למעקב אחר עבירות תעבורה שביצעו נהגים, זאת בהתאם לחומרת העבירה.

מטרות שיטת הניקוד החדשה הינן בראש ובראשונה הרתעת נהגים מביצוע עבירות תעבורה, וזאת ע"י אמצעי התיקון כפי שיובהרו בהמשך והכל על-מנת להגן על שלום ציבור משתמשי הדרכים באשר הם.

יודגש, כי במידה ואדם ביצע עבירת תעבורה אשר יש בצידה ניקוד, תשלח אליו הודעה בדואר ובה פירוט הנקודות בגין העבירה. ניקוד זה יימנה מיום ביצוע העבירה ולא מיום תשלום של הקנס בגין אותה העבירה. כן יודגש, כי במידה ותוגש בקשה להישפט – הדבר יגרום להקפאת הנקודות עד לסיום ההליך המשפטי.

נשאלת השאלה: האם הנקודות הללו נמחקות? אם כן, מתי? התשובה לשאלה זו תלויה בחומרת העבירה ותלויה באילו עבירות חדשות יצבור לחובתו אותו האדם אשר ביצע העבירה. קרי, הנקודות נשמרות ונצברות למשך שנתיים ימים, ונמחקות. עם זאת, באם צבר אדם לחובתו בתוך תקופה של שנתיים - 22 נקודות ומעלה, נקודות אלה יהיו תקפות לתקופה כפולה – קרי, 4 שנים.

חמור מזה, נהג אשר צבר לחובתו 72 נקודות או יותר, או נהג אשר הוטלה עליו פסילת רישיון נהיגה לתקופה של 3 חודשים ומעלה בגין 36 נקודות, ורשומות לחובתו 36 נקודות נוספות וזאת בטרם חלפו 6 שנים ממועד ביצועה של עבירת התעבורה האחרונה אשר בגינה הוטלה אותה פסילת רישיון הנהיגה, ו – 12 נקודות תקפות מתוכן, נרשמו לחובתו בגין עבירות שבוצעו לאחר התאריך 1.1.2012 – ייפסל רישיונו לתקופה דרקונית בת 9 חודשים.

אם כן, מהן אותן עבירות התעבורה הטומנות בחובן ניקוד כלשהו? למעשה חלק גדול מן הסעיפים הקבועים בפקודת התעבורה על תקנותיה – כוללים ניקוד עפ"י משרד הרישוי, עם זאת, ניתן לחלקם באופן הבא: עבירות הגורמות סיכון ועבירות כלכליות (עבירות מסמכים). לרוב, עבירות הגורמות סיכון ינוקדו בהתאמה בין 2 ל - 10 נקודות תלוי בחומרת העבירה. לדוגמא, שימוש במכשיר נייד במהלך נהיגה יגרור רישומן של 4 נקודות, וכך למשל, ביצוע של עבירת הנהיגה בשכרות, יגרור רישומן של 10 נקודות באם יורשע אדם (רשימה מלאה ומפורטת ניתן למצוא באתר משרד הרישוי).  

לסיכום:

  1. אם צבר אדם 12-22 נקודות, יוזמן הוא לקורס נהיגה מונעת ונכונה בן 12 שעות הכולל בחינה בסיומו.
  2. אם צבר אדם בין 22-34 נקודות, יוזמן הוא לקורס נהיגה מתקדם ויעודי הכולל נהיגה נכונה בצומת, וקורס תנועה בדרכים, בן 12 שעות הכולל אף הוא בחינה עם סיומו.
  3. אם צבר אדם 36 נקודות ומעלה, יפסל רישיון נהיגתו לתקופה בת 3 חודשים ותנאי לחידוש רישיונו הינו מבחן עיוני.
  4. אם צבר אדם 36 נקודות בפעם השנייה בתוך 6 שנים או צבר אדם 72 נקודות כאמור לעיל, יפסל רישיונו לתקופה בת 9 חודשים ויבחן הוא במכון הרפואי לבטיחות בדרכים וכן מבחנים עיוני ומעשי. למעשה – יאלץ אותו אדם לעבור את הליך קבלת הרישיון מחדש.

כיצד נמנע מאימת אמצעי התיקון? ראשית כל – נהיגה זהירה ובטוחה בהתאם לכללי הבטיחות מבטיחה הימנעות מוחלטת מאותם אמצעי התיקון האמורים לעיל. שנית, קבלת יעוץ משפטי נכון בזמן אמת או בתוך תקופת הבקשה להשפט הקבוע עפ"י דין (90 ימים למן יום ביצוע העבירה המיוחסת), יכול לעיתים רבות להוות את ההבדל בין רישום הנקודות לחובתו של אדם או אי-רישומן.

עד אז, סעו בבטחה!

שי וינר, עו"ד

  • אין באמור כדי להוות ייעוץ משפטי, ואינו משמש תחליף ליעוץ משפטי מקצועי.
    הנתונים לקוחים מאתר משרד הרישוי.
עו"ד שי וינר
עו"ד שי וינר

למאמרים נוספים בתחום דיני תעבורה