כהן ערב ושות' משרד עורכי דין

הריון - מצב בריאות לקוי לפי סעיף 6 לחוק פיצויי פיטורים?

  • כהן ערב ושות' משרד עורכי דין

    על כך שלא ניתן לפטר עובדת בהריון נכתב ונאמר כבר כמעט הכל. אבל מה דינה של עובדת הרה המתפטרת ומבקשת להיחשב למפוטרת?

לא בכדי לא הגיעה השאלה הזו אי פעם לדיון. אין כמעט אישה הרה המוכנה לוותר על מקום עבודתה במהלך הריונה, על השלכת הדבר על דמי הלידה, על ההזדמנות לזכות בפיצויי הפיטורים אם תתפטר לאחר הלידה.

ובכל זאת, נמצאה מי שביקשה להתפטר במהלך הריונה ולהיחשב כמפוטרת.

אנג'ו צייל, עובדת זרה מנפאל, היא שהעלתה טענה כזו בתביעה שהגישה לבית הדין האיזורי לעבודה בירושלים.

אנג'ו, שטיפלה בקשישה סיעודית, יצאה בדצמבר 2013 לחופשת מולדת ושבה לעבודתה כשהיא הרה.

היא סיפרה למעסיקיה שבדעתה ללדת בנפאל, לצד בני משפחתה.

כמה חודשים אחר כך כבר יצאה לנפאל, ובמקביל הגישה תביעה לפיצויי פיטורים.

את תביעתה ביססה על שתי טענות.

הטענה הראשונה - התפטרותה היא כדין התפטרות לרגל מצב בריאותי. המצב הבריאותי הוא ההיריון המחייב מנוחה רבה ואינו מאפשר לאישה ההרה לעבוד באותם היקף ורמת מאמץ כבעבר. לכן היא זכאית להתפטר ולהיחשב כמפוטרת.

אמנם, ככלל, התפטרות מחמת מצב בריאותי מחייבת מתן התראה מוקדמת שמטרתה לאפשר למעביד לספק לעובד תנאי עבודה מותאמים וקלים יותר, ואולם במקרה שכאן, כך טענה, לא היה טעם בהתראה כזו, שכן עבודת הסיעוד אינה מאפשרת הקלות, הנחות או התאמות.

הטענה השנייה - היא התפטרה בנסיבות בהן אין לדרוש מעובד להמשיך בעבודתו על פי סעיף 11 א' לחוק פיצויי פיטורים. היא הבהירה כי כמטפלת של קשישה סיעודית כללה עבודתה גם שעות נוספות וחוק עבודת נשים אוסר עבודה כזו למן החודש החמישי להריון למעט אם העובדת הסכימה לכך והמציאה  אישור רפואי המאשר ומאפשר העסקה כזו.

בית הדין דחה את טענתה הראשונה וקבע חד משמעית שהריון אינו מצב בריאותי לקוי.

בהיעדר נסיבות מיוחדות, כך קבע, הריון לכשעצמו אינו נכנס להגדרת סעיף 6 ואינו מזכה את האישה ההרה להתפטר ולהיחשב למפוטרת.

עם זאת, קיבל בית הדין את הטענה השנייה. עבודת השעות הנוספות, כך קבע, כרוכה בהפרת סעיף 10 לחוק עבודת נשים והעסקה בניגוד להוראת חוק זו הוא נסיבה המזכה בהתפטרות לפי סעיף 11 לחוק פיצויי פיטורים, היינו בהתפטרות מזכה.

אנג'ו זכתה איפוא בפיצויי פיטורים מלאים.

שלוש הערות לסיום:

  1. התוצאה הסופית במקרה שכאן לא הושפעה מדחיית הטענה הראשונה. עם זאת לקביעה על פיה התפטרות בגלל הריון אינה התפטרות מזכה על פי סעיף 6 לחוק פיצויי פיטורים יש חשיבות עקרונית.
  2. בשים לב לכך שכיום מרבית פיצויי הפיטורים מצויים בקרן הפנסיה המשמעות הכספית של הקביעה כי מדובר בהתפטרות מזכה מצטמצמת לשיעורי ההשלמה בלבד.
  3. כל עובדת הרה הנדרשת לעבוד שעות נוספות ואינה מעוניינת בכך זכאית, למן החודש החמישי להריונה, להתפטר ולקבל פיצויי פיטורים מלאים.
_SLM2931
_SLM2931

למאמרים נוספים בתחום דיני עבודה