כהן ערב ושות' משרד עורכי דין

דיני עבודה

ראשי מאמרים משפטיים
  • Staff/15

    מתי מתחיל הכיסוי הביטוחי

    צו ההרחבה בעניין פנסיה מקיפה במשק מקנה לכל עובד כיסוי ביטוחי. זו משמעות המושג פנסיה מקיפה. היא כוללת חיסכון לקיצבה, ביטוח נכות וביטוח שאירים. בהתאם לצו ההרחבה עובד יצורף לקרן הפנסיה בתום שישה חודשים לעבודתו, אלא אם יש לו ותק פנסיוני קודם.

  • Staff/15