כהן ערב ושות' משרד עורכי דין

משלוח דואר "ספאם" עלה למפרסם 10,000 ₪

  • Staff/23

    שליחת דואר "ספאם" (הידוע גם בכינויו "דואר זבל") אסורה על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב – 1982, אלא אם הנמען נתן הסכמתו לקבלת דבר הדואר.

פורסם ב- 07 אפריל 2013 (עדכון אחרון: 27 אוגוסט 2014)

את ההסכמה יש לתת באחת משתי הדרכים הקבועות בסעיף 30 א' לחוק:

האחת- הנמען מסר את פרטיו במהלך רכישת מוצר, או שירות, או במהלך משא ומתן לרכישה כאמור, והמפרסם הודיע לו שהפרטים שמסר ישמשו לצורך משלוח פרסומת מטעמו,

השניה -  המפרסם נתן לנמען הזדמנות להודיע לו כי הוא מסרב לקבל דבר פרסומת ככלל או מסוג מסוים, והנמען לא עשה כן.

דבר פרסומת מוגדר כ"מסר המופץ באופן מסחרי שמטרתו לעודד רכישת מוצר, או שירות, או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת".

למרות זאת, רבים מאיתנו מקבלים מידי יום לתיבת הדוא"ל שלנו פרסומים רבים שאינם מבוססים על הסכמה במתכונת המתוארת בחוק. 

איריס מזן, בעלת בלוג ברשת, החליטה שלא להשלים עם הצפת תיבת הדוא"ל שלה בפרסומות למיניהן ופנתה לבית המשפט.

את תביעתה הגישה נגד חברת "לוג- טק בע"מ", שעיסוקה בפרסום ושיווק באמצעות האינטרנט, וכן נגד 14 גורמים שלוג -טק פירסמה את מוצריהם או שירותיהם ואשר לאיריס לא היה כל קשר עימם. ממילא גם שלא רכשה מהם כל מוצר או שירות ולא מסרה להם את פרטיה. ( בין ה 14 גופים ידועים כמו מכללות, בנקים ועוד).

לוג- טק טענה להגנתה שהיא פועלת לאיסוף כתובות דוא"ל באמצעות אתרי האינטרנט שלה המעניקים שירותי חינם. הגולשים, הנהנים משירותי האתרים, מוסרים את כתובתם כשכר עבור השירות. התובעת היא אחת מאותם גולשים. כגולשת  כפופה היא לתקנון האתר שאחד מתנאיו הוא הסכמה לקבלת דוא"ל פרסומי.

ואכן, עיון בתקנון באתר שכתובתו: http://www.mbcv.co.il/TermSite, מעלה -

  • שהוא מציע מגוון רב של שירותים, ללא תשלום.
  • שבסעיף 6 לתקנון שלו  נאמר – "רישום בעמוד כלשהו באתר מהווה אישור לקבלת הודעת דואר אלקטרוני שיווקית לשירותים השונים המוצעים דרך האתר."

האם בכך שהגולש מאמץ את תקנון האתר, יש כדי לצאת ידי חובת הוראות החוק?
או האם יש משמעות לכך שהתובעת לא הודיעה ללוג טק על סירוב לקבל הודעות לפני שפנתה לבית המשפט?

בית המשפט השיב בשלילה לשתי השאלות. הוא קבע שאין קיצורי דרך ואין הקלות. את ההגנות, שבסעיף 30 א' לחוק יש לקיים ככתבן וכלשונן.
הוראה, או תנאי בתקנון האתר, או כל דרך עוקפת אחרת, אינן יכולות להוות תחליף.

נכון שהתובעת לא ביקשה להסיר אותה מרשימת התפוצה, אבל מאחר וגם לא הוענקה לה הזדמנות לכך, לוג טק אינה יכולה להינות מן ההגנה הקבועה בחוק.

אשר על כן, קיבל בית המשפט את התביעה וחייב את לוג טק בפיצוי כספי.

החוק מאפשר מתן פיצוי גם ללא הוכחת נזק, ובלבד שתקרת הפיצוי לא תעלה על 1,000 ₪ עבור כל פרסום.

במקרה שכאן לא נפסק הפיצוי המירבי. בית המשפט התחשב, לענין קביעת הפיצוי בלבד, בכך שהתובעת לא ביקשה את הסרתה מרשימת התפוצה. לכן חייב את הנתבעת בפיצוי של 10,000 ₪, בגין כלל הפרסומים.

אין באמור לעיל בכדי להוות תחליף לייעוץ משפטי ויש לבדוק כל מקרה באופן פרטני.

מחבר המאמר
עו"ד דן כהן

אתם מוזמנים להשאיר תגובות ולשתף את המאמר.

_SLM2871
_SLM2871

למאמרים נוספים בתחום דיני נזיקין

צרו איתי קשר