כהן ערב ושות' משרד עורכי דין

"חתום על יפוי כח מתמשך.... מי ידאג לך בעתיד"...

  • כהן ערב ושות' משרד עורכי דין

    אלה המילים שליוו לאחרונה את הפירסום של משרד המשפטים בנושא יפוי כח מתמשך. הן אכן מבטאות את הרעיון העומד מאחורי מונח חדש זה, שמרבים לדבר בו אבל מהססים עדיין מלהיזקק לו- וחבל שכך.

מהו יפוי כח מתמשך?

כל אחד מאיתנו עלול לאבד את צלילותו במהלך השנים ולהגיע למצב בו לא יוכל לקבל החלטות כלל או החלטות מושכלות בפרט.  

עד לשנת 2017  כאשר אדם בגיר הגיע למצב בו לא היה מסוגל לדאוג לענייניו, מונה לו על ידי בית המשפט אפוטרופוס והוא הוכרז כ"חסוי".

בשלב הזה לא היתה כל בחירה בידי  החסוי. את המינוי ואת זהות האפוטרופוס יזם בדרך כלל אחד מבני המשפחה שפנה לצורך זה לבית המשפט.

בשנת 2017,  במסגרת תיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מספר 18) נקבע הסדר חדש, המאפשר לאדם בגיר (מעל גיל 18), להכין מסמך משפטי, הנקרא יפוי כח מתמשך, בו יקבע  מבעוד מועד ובעודו בצלילות מלאה  על ידי מי יטופלו  בעתיד ענייניו הרכושיים, האישיים והרפואיים,  אם וכאשר לא יוכל לנהלם בעצמו.

הרעיון המרכזי בשינוי היה לשמור על כבודו של האדם ולממש את רצונו גם בשעה שלא יוכל עוד להביע אותו בעצמו על בסיס הרצון והבחירות שהיו נחלתו בצלילותו.

האדם (הנקרא "ממנה") בוחר מרצונו, בשלב זה, את מיופה או מיופי הכח שיטפלו בענייניו.

הממנה גם רשאי לתת הוראות מקדימות ומפורטות באשר לדרך בה יטופלו עניניו בבוא היום.

מה כולל יפוי כח מתמשך?

יפוי כח מתמשך מאפשר לאדם למנות מראש אנשים כלבבו כמיופי כוח, אשר יפעלו בשמו ועבורו, בתחומים שונים הנוגעים לחייו, בשלב בו לא יוכל עוד לקבל או לבצע החלטות בעצמו. ניתן למנות מיופי כח שונים בתחומים שונים).

הממנה יכול לתת יפוי כח מתמשך לכל ענייניו, האישיים, הרפואיים והרכושיים, או לחלקם. הוא יכול גם לתת הוראות מקדימות באשר לדרך בה יטופלו.

לדוגמא, הממנה יכול לקבוע שאם וכאשר יהיה במצב סיעודי, הוא מבקש להישאר בביתו עם מטפל, ולא לעבור למוסד, או להיפך.

על מיופה הכח לפעול בהתאם להוראות הממנה. לכן עליו לאשר בכתב , במועד המינוי, את  הסכמתו לתוכן יפוי הכח המתמשך, לרבות ההנחיות המקדימות הנכללות בו.

עם זאת, יש גם פתח לשינויים. אם יתברר בעתיד שההנחיות שהשאיר הממנה אינן ברות ביצוע או עלולות לפגוע בממנה  יכול מיופה הכח לפנות לבית המשפט על מנת לקבל אישור לסטיה מן ההוראות המקוריות.

כמה מיופי כח אפשר למנות?

אדם יכול להחליט על מינוי מיופה כוח יחיד או  על מינוי מיופה כוח חליפי, למקרה שמיופה הכוח הראשון לא ירצה או לא יוכל לפעול .  הוא גם יכול למנות מספר מיופיי כוח שיפעלו במשותף. כמו כן, ניתן לקבוע באיזה תחומים יפעל כל אחד ממיופי הכח (הרכושי, האישי או הרפואי).

מה כוללים "עניינים אישיים"?

ה"עניינים האישיים" ביפוי כח מתמשך מתייחסים לרווחתו האישית של האדם, לצרכיו היומיומיים, למקום מגוריו, לבריאותו, לענייניו הגופניים, הנפשיים או החברתיים. הממנה יכול לתת הוראות מפורטות בכל אחד מן התחומים הללו, שתחייבנה את מיופה הכוח.

מה כוללים "עניינים רכושיים"?

ענייני הרכוש מתייחסים לטיפול בכלל נכסיו, כספיו והתחייבויותיו של האדם. חשוב לציין כי ניתן לקבוע שיפוי הכח בעניינים הרכושיים (בלבד) יכנס לתוקף באופן מיידי. 

האם הכרחי לרשום הוראות מקדימות?

התשובה- לא. הממנה יכול לקבוע כי מיופה הכוח יקבל בשמו החלטות עתידיות ולהסתפק בכך, תוך שהוא מותיר למיופה הכוח את שיקול הדעת לגבי תוכן ההחלטות.

היכן מפקידים את יפוי הכוח המתמשך?

לאחר שהממנה ומיופי הכח חותמים על יפוי הכח המתמשך בפני עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת וקיבל הסמכה לערוך יפוי כח מתמשך, מפקידים את יפוי הכח המתמשך אצל האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים, באמצעות עורך הדין שערך את יפוי הכח המתמשך, או במסירה אישית על ידי הממנה עצמו.

לסיכום

יפוי כח מתמשך הינו דרך מבורכת להתמודד היום עם הבלתי ידוע של המחר ולקבוע כיום כיצד יראה המחר.

 חשוב לציין כי יפוי הכוח המתמשך עשוי שלא להיכנס כלל לתוקף, אם הממנה ישלים את מסע חייו מבלי שיאבד את צלילותו ויכולותיו המנטליות. הוא בבחינת " פוליסת ביטוח".

טוב יהיה אם לא ניזקק לה, אך טוב יהיה אם וכאשר ניזקק לה- היא תעמוד לרשותנו.

יצוין, כי אין מאמר זה מהווה תחליף לייעוץ משפטי

מאמרים נוספים