אתם גולשים כאן | ראשי | התמחות | דיני עבודה

דיני עבודה

המשרד מעניק ייעוץ וליווי משפטי שוטף לשורה ארוכה של מעסיקים מן המגזר הקיבוצי והפרטי. המשרד מתמחה בכל תחומי משפט העבודה ובכלל זה הקיבוצי והאישי וכן נותן ייעוץ משפטי בתחומי הביטוח הפנסיוני. כמו כן מייצג המשרד את לקוחותיו בהליכים משפטיים ומעין משפטיים בתחום דיני עבודה.

המשרד מתמחה גם בלווי חברי סגל אקדמי. על חברי הסגל האקדמי של מוסדות אקדמיים חלים, בנוסף לחוקי עבודה, הסכמי עבודה מיוחדים, תקנונים אקדמיים, כללי משמעת, כללי אתיקה, זכויות מיוחדות בעת פרישתם, וכיוצא בזה.

בראש המחלקה עומדת עו"ד נעמי שלו מלצר, הנמנית על עורכי הדין המובילים בתחום דיני העבודה ולצידה עו"ד ליאל דאי.


מאמרים אחרונים בתחום
פסק הדין שפותח צוהר לעולם התרת העגונות וגם מבהיר שבהגשת תביעה צודקת אין מאוחר, למעט מגבלת ההתיישנות.

פסק הדין בעניינו של ישי הוכמן נגד מדינת ישראל והנהלת בתי הדין הרבניים פותח צוהר לעולמם של בתי הדין הרבניים ולדרך טיפולם בהתרת עגונות וגם מבהיר שכאשר התביעה צודקת ומבוססת ראיות ניתן להגישה בכל עת, גם בחלוף שנים רבות ממועד סיום ההעסקה, במגבלה אחת בלבד, מגבלת ההתיישנות.

ביטול חובת פרישה בגיל 67- עוד רחוקה הדרך...

במאמר קודם, בו סקרנו את הילכת ליבי וייברגר "חובת פרישה בגיל ששים ושבע - לא עוד", כתבנו שהמילה האחרונה בעניין חובת הפרישה בגיל 67 עדיין לא נאמרה. שעניינה של ליבי ויינברגר תלוי ועומד בפני בית המשפט העליון.

תאונה במהלך נופש מאורגן- האם תוכר כתאונת עבודה?

האם עובדת שיצאה לנופש מאורגן שיזם ומימן המעביד, השתתפה במסגרתו בטיול טרקטורונים, נפגעה בתאונה, תוכר כנפגעת עבודה על ידי המוסד לביטוח לאומי?

פיטורי עובדת בהריון טעונה היתר גם אם המעביד והעובדת לא ידעו -בעת הפיטורים- שהיא בהריון

ד. החלה את עבודתה אצל קבלן כוח אדם הנותן את שירותיו למרכז הרפואי סורוקה ב - 2.10.12. במהלך תקופת עבודתה הוצבה ד. ככוח עזר הן בחדר הלידה והן במחלקת יולדות וביצעה את כל מטלותיה על הצד הטוב ביותר. לאחר כשישה וחצי חודשים פוטרה בשל צמצומים.

חברת ביטוח שהזדרזה להחזיר כספי פיצויים למעסיק - תשלם פעמיים

ביום 12.9.13 ניתן על ידי בית המשפט המחוזי בירושלים פסק דין שיש לו זיקה הדוקה למשולש היחסים מעסיק - עובד - חברת ביטוח. פסק הדין הוא תזכורת חשובה לכוחו ולחשיבותו של הליך הפיקוח שמפעיל המפקח על הביטוח שבאגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון שבמשרד האוצר.

התפטרות עובדת בגיל פרישת חובה מזכה בפיצויי פיטורים אף שהתחילה בעבודתה לאחר גיל 62

התפטרות עובד בהגיעו לגיל פרישה מזכה בפיצויים, כך קובע סעיף 11 (ה) לחוק פיצויי פיטורים. גיל פרישה מוגדר בסעיף זה כגיל הפרישה הקבוע בחוק גיל פרישה תשס"ד- 2004. ואולם, על פי חוק זה ,לנשים, ולהן בלבד, יש שני גילאי פרישה. גיל פרישת זכות וגיל פרישת חובה.

חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה - חידושים

ב- 19.6.12 נכנס לתוקפו חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה. בכתבה קצרה זו אתייחס לחידושים העיקריים שבו. אתן דגש להשלכות האפשריות של החוק על החשיפה של מזמיני השירות, אלה שמקבלים שירותים מקבלנים שעוסקים במתן שירות, באמצעות עובדיהם, אצל זולתם.

עובדת שנטשה את עבודתה תפצה את המעביד ותאבד חלק מפיצויי הפיטורים

עובדת שנטשה את עבודתה ללא הודעה מוקדמת תאבד חלק מפיצויי הפיטורים ותפצה את המעביד על הנזק שגרמה לו. סימה ארז עבדה כאחות במוסד סיעודי של חברת בית אור אחד שירותים סיעודיים בע"מ משך שמונה שנים בשכר שעתי של 24 ₪.

חולת פיברומיאלגיה הוכרה כאדם עם מוגבלות

חולה בפיברומיאלגיה הוכרה כאדם עם מוגבלות, בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלות. הפיטורים בוטלו.

על חשיבות העברת דמי גמולים במועד ועל התנערות מנורה-מבטחים ממבוטחיה

מעבידים- הקפידו בהעברת דמי הגמולים לקרן הפנסיה במועד. הקפידו על משלוח הודעה לקרן הפנסיה במועד. הפיגור עלול להיות הרה אסון. וגם- עוד משהו על התנהלותה של מנורה מבטחים.

בוטלו קביעות עובדתיות של בית הדין האזורי לעבודה בבאר-שבע על ידי בית הדין הארצי – המנכ"ל נוכה מן השיקולים הזרים שיוחסו לו

כשנה וחצי חלפה מאז יום 12.7.12, בו ניתן על ידי בית הדין האזורי לעבודה בבאר-שבע פסק-דין בו נקבע על ידי מותב בראשות השופט יוחנן כהן שפיטורי חשבת הרשות לפיתוח הנגב נעשו משיקולים זרים ואישיים של מנכ"ל הרשות לפיתוח הנגב.

הגנת המחוקק לנשים שעוברות טיפולי הפריה- רחבה עד מאד

סעיף 9 (ה) לחוק עבודת נשים קובע: "לא יפטר מעביד עובדת העוברת טיפולי הפריה חוץ גופית או עובד או עובדת העוברים טיפולי פוריות, לקראת ילדם הראשון או השני, בימי העדרם מעבודה לפי סעיף 7(ג)(4) או (ג1), לפי הענין, או במשך תקופה של 150 ימים לאחר תום ימי ההיעדרות כאמור, אלא בהיתר מאת שר העבודה והרווחה, ולא יתיר השר פיטורים כאמור אם הפיטורים הם, לדעתו, בקשר עם היעדרות כאמור;

חובת פרישה בגיל ששים ושבע - לא עוד

לנוכח התהודה הרבה שזכה לה פסק הדין של בית הדין הארצי מיום 6.12.12 ובשים לב לפניות שכבר הגיעו אלינו בענין חובת פרישה בגיל ששים ושבע להלן הסבר למה שנפסק- וגם למה שלא נפסק, בפסק דין זה.

נותן שירותים עצמאי יוכל לקבל פיצויי פיטורים כשהוכחה תלותו הכלכלית המוחלטת במקבל השירות

המיתווה על פיו רופא מנהל קליניקה עצמאית ופרטית משלו ומקבל בה את מטופלי קופת החולים, על פי הסדר כספי עם הקופה, הוא מודל נפוץ בכל הקופות. הרופא מתוגמל במודל זה לפי מספר המטופלים שמפנה אליו הקופה ובמקביל נשמרת זכותו לקבל במרפאה שלו גם חולים פרטיים.

מורה נבוכים למעסיקים - זכויות וחובות מעבידים ועובדים - מבצע צוק איתן

לנוחות לקוחותינו, ולנוכח ריבוי הפניות המגיעות אלינו, להלן עיקרי הסדר הפיצויים לעובדים ומעסיקים תושבי הדרום, שהכנסתם נפגעה בעקבות המצב הביטחוני, סגירת מקומות עבודה וירידה בהכנסות העסקים.

המוסד לביטוח לאומי מקפח – הפעם את מקבלי קיצבאות הזיקנה

חוק הביטוח הלאומי קובע כידוע שני מועדים אפשריים לזכאות לקיצבת הזקנה. האחד - גיל הפרישה הקבוע בחוק, 62 לנשים ו- 65 לגברים, שבו הזכאות מותנית ברמת ההכנסות (להלן "הגיל המותנה"). השני - הגיל בו יקבל המבוטח את קיצבת זקנה ללא קשר לרמת הכנסותיו (להלן "הגיל המוחלט").

חושפת שחיתויות שפוטרה – זוכה להגנת בית הדין ותקבל פיצוי בשווי של 24 משכורות

מערכת היחסים שבין ז'קלין סוויסה לעירית יהוד המתוארת בפסק דין מפורט בן 54 עמודים שניתן ביום 5.3.14 בבית הדין הארצי לעבודה חושפת את צידו האפל של השלטון המוניציפאלי.

עובד לא יוכל להינות מחשיפת הסדר לא חוקי שהסכים לו ונהנה ממנו בזמן אמת

זוהר סלמה היה אחראי התחזוקה של פארק המשחקים קיפצובה שבקיבוץ צובה במשך שתים עשרה שנים. הוא עבד בימות השבוע ולעיתים גם בשבת. מעסיקיו היו הקיבוץ בתקופה הראשונה וחברת התיירות של הקיבוץ בתקופה השנייה. לכשפוטר הגיש נגד מעסיקותיו תביעה של 645,000 ₪ שהמרכיב העיקרי בה היה שעות נוספות וגמול עבודה בשבת.

פיטורי עובדת בהריון- מהו לוח הזמנים הנכון וגם, החלטת הממונה על עבודת נשים- סוף פסוק?

אחת הסוגיות המעסיקות מעסיק המבקש לפטר עובדת בהריון והפונה לממונה על חוק עבודת נשים היא מהו המועד שממנו תיחשב העובדת כמי שפוטרה ואשר ממנו ואילך לא יחויב עוד בתשלום שכרה.

מתי מתחיל הכיסוי הביטוחי

צו ההרחבה בעניין פנסיה מקיפה במשק מקנה לכל עובד כיסוי ביטוחי. זו משמעות המושג פנסיה מקיפה. היא כוללת חיסכון לקיצבה, ביטוח נכות וביטוח שאירים. בהתאם לצו ההרחבה עובד יצורף לקרן הפנסיה בתום שישה חודשים לעבודתו, אלא אם יש לו ותק פנסיוני קודם.

נותן שירותים עצמאי יוכל לקבל פיצויי פיטורים גם כאשר לא הוכחה תלות מוחלטת במקבל השירות

לפני חודשים אחדים פרסמנו באתר כתבה הסוקרת את פסק הדין שניתן בעניינה של ד"ר עדנה רוזנטל, רופאה עצמאית שקיבלה פיצויי פיטורים על אף שבינה לבין מעסיקתה לא התקיימו יחסי עובד מעביד, וזאת בשל תקופת הקשר ותלותה הכלכלית המלאה של ד"ר רוזנטל בקופה.

לא כל התנהגות בלתי הולמת היא הטרדה מינית!

מרצה באוניברסיטת בן גוריון זוכה מהאשמה בהטרדה מינית - על קו הגבול שבין טרדה מינית והתנהגות בלתי הולמת.!

פיטורי אשה הרה שהועסקה בחוזה לתקופה קצובה

תשומת הלב בכל הנוגע לפיטורי אשה הרה ניתנת לסעיף 9 א' שענינו איסור הפיטורים של מי שצברה 6 חודשי עבודה.

הסכם קיבוצי על כלל ענפי המסחר בבאר שבע

צעד נוסף ומשמעותי בביצור זכויותיהם של עובדים בלתי מאורגנים שאינו פוסח ולו על עובד אחד. נחתם ביום 27.1.13 בין לשכת המסחר בבאר שבע ולשכת המסחר בתל אביב לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה.

הזיקה בין סעיף 10 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה וסעיף 13 א' לחוק עבודת נשים

חוק עבודת נשים אוסר, כידוע, פיטורי אישה הרה שמלאו 6 חודשים לעבודתה, אם לא התקבל היתר הממונה לפיטורים. אם פוטרה בהיעדר היתר – תהיה זכאית למלוא שכרה.

"בונוס", "פרמיה" ועמלה- חלק מן השכר הקובע?

השאלה מה דינם של בונוסים (המכונים גם פרמיות) ועמלות שמקבלים עובדים והאם הם חלק מן השכר הקובע לצורך חישוב פיצויי פיטורים עולה שוב ושוב, אף שבתי הדין לעבודה השיבו עליה זה מכבר.

תשר / טיפ - בסיס לקיצבה?

מזה שנים רבות שהפסיקה מתייחסת אל התשר (טיפ) שניתן למלצרים במסעדות כאל תשלום שאינו מחוייב בדיווח וממילא גם במס. זו הטבה שרשויות החוק יודעות על קיומה, אבל אינן נוגעות בה. בהערכה זהירה, מדובר בכמיליארד שקל בשנה, בענף המסעדות בלבד.

הזכות לקיצבת שאירים - כשקרן הפנסיה לא הודיעה על פקיעת הכיסוי הביטוחי

מתיו אוקצוקו בן הארבעים, עובד זר מניגריה, הספיק לעבוד במלון רויאל ביץ שבאילת שנה אחת בדיוק. ב-30.4.2005 סיים את עבודתו, לאחר שפוטר. מתיו לא הספיק למצוא עבודה אחרת. חמישה חודשים לאחר שפוטר - נפטר.

שאלות חודרניות בראיון עבודה - המותר והאסור

"בת כמה את? כמה ילדים יש לך?
אה, שלושה? באילו גילים?
האם בהיותך אישה חרדית את מתכננת הגדלה של המשפחה?
כי יש משפחות חרדיות המביאות לעולם 9 ילדים ויותר...

הריון - האם חובה לגלות?

השאלה אם חובה על עובדת לספר על הריונה בטרם קבלתה לעבודה הוכרעה זה מכבר בשלילה. אשה הרה המבקשת להתקבל למקום עבודה חדש פטורה מלחשוף את עובדת הריונה.

תלוש לא תקין- מזכה בפיצוי ללא הוכחת נזק

סעיף 24 לחוק הגנת השכר, בנוסח המורחב והמתוקן הידוע כתיקון 24 לחוק, ואשר נחקק ביום 1.2.09, קובע כי מעביד חייב למסור לכל עובד, בכתב, תלוש שכר אשר יכלול את כל הפרטים המנויים בתוספת לחוק.תחומי ההתמחות נוספים

זקוקים ליעוץ באחד מתחומי ההתמחות שלנו? חייגו או השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.

  • שם מלא: *
  • מספר טלפון:
  • סיבת הפניה:

2017 © כהן, ערב ושות' - משרד עורכי דין | הדסה 78, באר שבע, טלפון: 08-627-7233, פקס: 08-623-6558, פקס (הוצל"פ): 08-623-4596.