כהן ערב ושות' משרד עורכי דין
כהן ערב ושות' משרד עורכי דין

יפוי כוח נוטריוני

יפוי כוח כללי ויפוי כוח לביצוע עסקאות במקרקעין הטעונות רישום לא יהיו בתוקף אלא אם כן אימות החתימות נעשה על ידי נוטריון. משרדנו מספק מגוון שירותי נוטריון. בכל שאלה או בקשה, צרו קשר ונשוב אליכם בהקדם.

זקוקים לייעוץ בנושא יפוי כוח נוטריוני? השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם

סעיף 20 לחוק הנוטריונים, קובע כי שני מקרים, בהם חייבים הצדדים, לפנות אל נוטריון, על מנת שיפוי הכוח יהיה בר תוקף.

המקרה הראשון הוא ייפוי כוח כללי, אשר מעניק למיופה הכוח, הרשאה רחבה, לבצע פעולות בשמו של מייפה הכוח. 

המקרה השני הוא ייפוי כוח לביצוע עסקת מקרקעין הטעונה רישום. עסקת מקרקעין, הטעונה רישום בטאבו, אשר הינה בדרך כלל בעלת משמעות כלכלית גדולה.

כמו כן נוטריון מוסמך ליתן ולהעניק מגוון של שירותים נוספים כגון: אימות הסכם ממון, נכונות נוטריון וכו'.

אחד המקרים השגרתיים בהם נעשה שימוש ביפוי כח נוטריוני כללי הוא כאשר מיפה הכח צפוי לשהות בחו”ל והוא מעוניין להסמיך אדם אחר בארץ שיוכל לטפל עבורו בעניינו בעת שהותו בחו”ל.

תוקפו של יפוי כח נוטריוני כללי עשוי לפוג כאשר מתקבלת לגביו הוראת ביטול ממיפה הכח, בעת פטירת מיפה הכח או במקרים בהם נגרעה כשרותו המשפטית של נותן יפוי הכח כגון שהוא הוכרז על ידי בית משפט כפסול דין. בנוסף יפוי כח כללי פוקע לאחר עשר שנים וזאת בשונה מיפוי כח בלתי חוזר.

מתי ניתן יפוי כח בלתי חוזר?

יפוי כוח בלתי חוזר ניתן בדרך כלל בעסקאות מקרקעין, כדי להבטיח את העברת הזכויות בנכס על שם הקונה, לאחר ששילם את מלוא התמורה בעדו. יפוי כח שכזה  ניתן לביטול בנסיבות חריגות על ידי בית משפט, אם ימצא שנפל בו פגם חמור כגון שהוא הוצא בתרמית

צרו איתי קשר