כהן ערב ושות' משרד עורכי דין

קבלת פטור ממס שבח - חלון הזדמנויות עומד להיסגר

  • Fields/7

    במטרה להגדיל את היצע הדירות בשוק החופשי בעלי דירות המעוניינים למכור את דירתם יכולים לקבל פטור ממס שבח אך חלון הזדמנויות עומד להיסגר.

פורסם ב- 15 פברואר 2013 (עדכון אחרון: 27 אוגוסט 2014)

בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין (הגדלת היצע של דירות מגורים - הוראת שעה) התשע״א 2011 בעלי דירות אשר מחויבים היו במס שבח בגין מכירת דירותיהם, יהיו רשאים למכור את דירותיהם בפטור מתשלום מס שבח.

לפטור יש מספר סייגים.

מטרת הוראת השעה - להגדיל את היצע הדירות בשוק החופשי.

הפטור הוחל למן יום 21.02.2011 והיה אמור להסתיים ביום 31.12.2012, אולם פיזור הכנסת ועריכת בחירות כלליות הביאו להארכת הוראת השעה עד ליום 05.05.2013.

לכן אם בבעלותכם שתי דירות מגורים, ששווי כל אחת מהן אינו עולה על 2,200,000 ₪ ניתן למכור את שתיהן ולקבל פטור מלא ממס שבח.

גם אם שווי כל דירה עולה על הסכום האמור ניתן להינות מן הפטור וזאת באופן יחסי, הינו המס יוטל רק על היתרה העולה על 2,200,000 ₪. 

בדרך זו ניתן למעשה למכור 3 דירות בפטור: דירה אחת, הפטורה על פי דיני הפטור הרגילים (דהיינו, פטור של דירת יחיד אחת ל-4 שנים) ועוד שתי דירות - על פי הוראת השעה.

על מנת לממש את זכותכם ולהינות מן הפטור יש לבצע את המכירה בטרם תפוג הוראות השעה היינו עד ה 05.05.2013.

עם פקיעת תוקפה של הוראת השעה יחולו הוראות החוק הרגילות היינו מי שמכר דירת מגורים בפטור ממס לפי הוראת השעה ובבעלותו דירה נוספת יידרש להמתין ארבע שנים על מנת שיוכל להנות מפטור ממס שבח במכירת דירה כלשהי.

על מנת לבחון אם הסייגים הקבועים בהוראת השעה חלים עליכם ואם ועד כמה  תוכלו אכן להנות מן הפטור מומלץ להיוועץ בעו"ד הבקי במיסוי מקרקעין.

אין באמור לעיל בכדי להוות תחליף לייעוץ משפטי ויש לבדוק כל מקרה באופן פרטני.

מחברי המאמר
עו"ד תומר אוזן, עו"ד דן כהן

אתם מוזמנים להשאיר תגובות ולשתף את המאמר.

למאמרים נוספים בתחום מקרקעין, תכנון ובנייה

צרו איתי קשר