כהן ערב ושות' משרד עורכי דין

פיצויים בגין עגמת נפש בליקויי בנייה

  • כהן ערב ושות' משרד עורכי דין

    לאחרונה משרדנו טיפל במספר תיקי ליקויי בנייה בהם דיירים הגישו תביעה בגין ליקויי בנייה, כאשר אחד הרכיבים שנתבעו על ידם הינו רכיב עגמת הנפש שנגרמה להם עקב ליקויי הבנייה שקיימים בדירה. במאמר זה נפרט בקצרה את עמדת בתי המשפט בנוגע לפסיקת פיצויים בתביעת ליקויי בנייה, ומהם התנאים שנקבעו בפסיקה לצורך פסיקת פיצויים בנושא רכיב עגמת הנפש.

הבסיס הנורמטיבי לפסיקת פיצויים בגין עוגמת נפש, מעוגן בסעיף 13 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) התשל"א-1970 שקובע:

"גרמה הפרת החוזה נזק שאינו נזק ממון, רשאי בית המשפט לפסוק פיצויים בעד נזק זה בשיעור שייראה לו בנסיבות העניין".

השאלה כיצד ייקבע שיעור הפיצויים בגין עגמת נפש בתביעת ליקויי בניה נדונה בהרחבה בפסיקת בתי המשפט, סיכומה של ההלכה בא לידי ביטוי בע"א 5602/03 סגל נ' שיכון ופיתוח לישראל בע"מ ואח' תקדין עליון 2005(1) 2774, שם נקבע, כי בקביעת שיעור הפיצויים בגין עגמת הנפש בגין ליקויי בניה יילקחו בחשבון, בין היתר, השיקולים הבאים.

א.      טיב הנכס בו נפלו הליקויים - האם מדובר בדירת מגורים, במבנה עסקי או אחר.

ב.      טיב הליקויים, מידת חומרתם, מידת השפעתם על חיי היומיום בדירה.

ג.        התנהלות הצדדים טרם תחילת ההליך המשפטי ובמהלכו.

ד.      עלות תיקון הליקויים.

ה.      עוד נקבע שעל אף שקביעת שיעור הפיצויים בגין עגמת נפש נתונה לשיקול דעת בית המשפט, גם קביעה זו צריכה לעמוד במבחן של סבירות.

מפסיקת בתי המשפט עולה, כי פסיקת פיצוי בגין עגמת נפש אינה אחידה ומשתנה בהתאם לנסיבות המקרה. כך לדוגמא, סכום הפיצויים בגין רכיב עגמת הנפש תלוי בין היתר בהתחשב במסכת הייסורים שעברו הדיירים, וככל שהליקויים חמורים יותר ומפריעים להתנהלות היומיומית, ייפסקו פיצויים גבוהים יותר.

כמו כן, משך הזמן שבו מתנהל ההליך בבית המשפט, והעובדה שדיירים נאלצו לעזוב את דירתם לדיור חלופי למשך תקופת ביצוע התיקונים וכן משך הזמן שבו נאלצו לשהות מחוץ לביתם (כאשר בד"כ המקום פחות נוח ומרחיק את המשפחה מסביבתה הטבעית), יכול גם הוא להשפיע רבות בקביעת שיעור הפיצויים שייפסקו על ידי בית המשפט בגין רכיב עגמת נפש.

יצוין, כי ישנם מקרים רבים בהם אין התאמה בין הפיצוי בגין עגמת הנפש שנפסק על ידי בית המשפט לבין הסבל של הדיירים, כך למשל בתביעות בהם יש בעיות של איטום בבית ונגרמו ליקויי רטיבות, ומיום גילוי הנזקים עד מתן פסק הדין ו/או תיקון הליקויים חלפו שנים רבות, כאשר הדיירים סובלים מרטיבות קשה, בית המשפט ייטה לפסוק פיצויים של אלפי שקלים בודדים שעה שהסבל עולה ביתר שאת על התשלום הכספי שנפסק.

יצוין, כי לא בנקל יפסוק פיצויים בגין עגמת נפש בתביעת ליקויי בנייה, כך לדוגמא בתביעת ליקויי בנייה ברכוש משותף של בניין, על מנת שבית המשפט יפסוק פיצויים בגין רכיב עגמת הנפש, על כל אחד מהדיירים להוכיח כי נגרמה לו עגמת נפש בגין הליקויים ברכוש המשותף.

יצוין, כי אין מאמר זה מהווה תחליף לייעוץ משפטי

למאמרים נוספים בתחום מקרקעין, תכנון ובנייה