כהן ערב ושות' משרד עורכי דין

ליקויי בנייה- לא סוף פסוק!

  • כהן ערב ושות' משרד עורכי דין

    אנשים רבים שרכשו דירה חדשה מקבלן מופתעים לגלות מייד לאחר מסירת הדירה ו/או במהלך השנה הראשונה של מסירת הדירה ליקויי בנייה בדירה.

החוק המרכזי הנוגע לתביעות ליקויי בנייה הינו, חוק המכר (דירות), תשל"ג- 1973, אשר מחייב את הקבלן לתקן ליקויים אשר התגלו בדירה, כאשר בהתאם לחוק על הדייר ליתן לקבלן הזדמנות נאותה לתקן את הליקויים בטרם תוגש התביעה נגדו.

חוק המכר (דירות), קובע שתי תקופות עיקריות לאחריות של הקבלן לליקויים בדירה, תקופת הבדק ותקופת האחריות.

תקופת הבדק, ליקוי הבניה שהתגלו בתקופת הבדק  (אורך התקופה משתנה בהתאם לסוג הליקוי), חזקה שהם נגרמו כתוצאה מעבודה לקויה של הקבלן, ומשכך חייב הקבלן לתקנם או לפצות בגינם, כלומר בתקופה זו האחריות היא של הקבלן, אלא אם כן יוכיח הקבלן שמקור הליקוי הינו בשל מעשה או מחדל של הדייר בדירה.

תקופת האחריות מתחילה עם תום תקופת הבדק ונמשכת 3 שנים, כאשר למעשה ההבדל בין תקופת הבדק לתקופת האחריות הינו עניין נטל ההוכחה, דהיינו בתקופת האחריות, הנטל הוא על הדייר להוכיח שהליקויים שנגרמו בדירה נובעים מהתכנון, עבודה ו/או החומרים, בעוד שבתקופת הבדק כאמור לעיל קיימת חזקה שהאשמה היא של הקבלן.

בטרם הגשת תביעת ליקויי בנייה רצוי לעשות מס' מהלכים מקדמים.

ראשית, יש לפנות לחברה הקבלנית בכתב ולבקש ממנה לתקן את ליקויי הבנייה בדירה (כמובן שרצוי לתעד את הכל). שנית, ככל והחברה הקבלנית לא משיבה למכתבי הדייר ו/או מסרבת לתקן את הליקויים יש לפנות למהנדס או חברת בדק אשר יכולים ליתן חוות דעת הנדסית בנוגע להיקף הליקויים בדירה.

בתביעת ליקויי בנייה ניתן לתבוע מספר רכיבים הנובעים מליקויים אלה, כגון: עגמת נפש, הפסד ימי עבודה, ירידת ערך הדירה, הפסד שכר דירה, פיצוי בשל איחור במסירה, הוצאות מומחים, שכ"ט עו"ד ועוד, כאשר בכל תביעה הרכיבים יהיו שונים בהתאם לנסיבות המקרה.

חשוב לדעת, שהליך תביעת ליקויי בנייה לחיוב הקבלן לתיקון הנזקים או לתשלום הליקויים בהתאם לחוות דעת מומחה, עלול להמשיך מספר שנים, תוך שהדיירים ממשיכים להתגורר בדירה בזמן שההליך מתנהל בבית המשפט.

מומלץ להיעזר בעו"ד מנוסה ומיומן בתחום ליקויי הבנייה בטרם טיפול בליקויי בנייה מול הקבלן, וזאת על מנת שזה יבחן את מלוא הסוגיות המשפטיות הרלבנטיות למקרה הספיצפי.

יצוין, כי אין מאמר זה מהווה תחליף לייעוץ משפטי

למאמרים נוספים בתחום מקרקעין, תכנון ובנייה

צרו איתי קשר