כהן ערב ושות' משרד עורכי דין

טיפים לפני חתימה על הסכם שכירות לבית מגורים

  • כהן ערב ושות' משרד עורכי דין

    הסכם שכירות הינו בעל חשיבות רבה הן לשוכר והן למשכיר, ובמאמר זה נציין, נקודות חשובות שעל המשכיר לבדוק בטרם חתימה על הסכם שכירות וזאת כדי לנסות ולהימנע ככל האפשר מחיכוכים ועימותים רבים שעלולים להיווצר בין השוכר למשכיר במהלך תקופת השכירות.

זהות השוכרים, בכדי לדעת האם השוכרים יכולים לעמוד בתשלומי השכירות מומלץ לבדוק את יכולותיהם הכלכליות של השוכרים, ולשם כך ניתן לבקש מהשוכרים 3 תלושי שכר אחרונים ותדפיס תנועות עו"ש בחשבון.

בטחונות, מומלץ מאוד לבקש מהשוכרים ביטחונות להבטחת זכיות המשכיר, כגון החתמת ערבים על החוזה (כדאי לקבל העתק של ת.ז של הערבים ושלושה תלושי שכר אחרונים שלהם), ועל שטר חוב, כאשר יש להגדיר את הדרישות הללו בהסכם. יצוין, כי לבעל הדירה נושא הביטחונות הינו קרדינאלי, שכן במקרה בו השוכר מפר את הסכם השכירות יכול הוא לעשות שימוש בבטוחה ואף לפנות לערבים.

מטרת השכירות, כדאי לציין בהסכם השכירות כי הדירה מיועדת למגורים בלבד וכן שהינה מיועדת לשימוש השוכר בלבד.

תשלום חשבונות, מומלץ לציין בהסכם השכירות שהשוכרים מתחייבים להעביר על שמם את תשלום החשבונות כגון חשמל, מים, ארנונה, גז וזאת כדי למנוע מצב שבו השוכרים לא משלמים והגופים הנ"ל פונים אל המשכיר לצורך גביית החוב. כמו כן, כדאי לציין בהסכם כי במידה ובתום תקופת השכירות או האופציה, יישארו חובות של השוכרים כלפי אותם גופים, יהיה המשכיר רשאי לשעות שימוש בטחונות שניתנו במעמד החתימה על ההסכם.

מכירת הדירה, כדאי להכניס בהסכם השכירות סעיף המאפשר לבעלי הדירה למכור את הדירה וזאת מבלי לפגוע בזכויות השוכר להישאר בדירה.

אחריות לתיקון ליקויים, רצוי להכניס בחוזה השכירות סעיף הקובע, כי המשכיר חייב לתקן ליקויים הנובעים מבלאי סביר ואילו תקלות שנבעו כתוצאה מרשלנות או משימוש לא נכון של השוכרים יתוקנו על ידי השוכרים. מחלוקת שכיחה הינה בקשר לתיקון מוצרי חשמל שנמצאים בדירה, כגון: מזגנים מקרר וכו'. רצוי להגדיר מי יישא בעליות התיקון.

זכות לביצוע שינויים בדירה, מומלץ להגדיר באופן מפורש בהסכם השכירות אילו שינויים יכול השוכר לבצע בדירה. ניתן לציין בהסכם השכירות כי השוכר לא יכול לבצע שינויים הדירה (כגון התקנת מזגן, צביעה או שינויים בפנים הבית), אלא אם כן קיבל הסכמה בכתב מבעל הדירה.

זכות ביקור בדירה, על מנת שבעל הבית יוכל להציג את הדירה בפני שוכרים חדשים או קונים של הדירה, כדאי לציין בהסכם השכירות מהן זכויות הביקור של בעל הדירה וכמה זמן התראה נדרש ליתן לשוכר בטרם הביקור.

סיום תקופת השכירות, מומלץ לציין בהסכם כי על השוכר להשיב את הדירה בתום תקופת השכירות שהיא מסוידת ונקיה וכן לבצע פרוטוקול מסירה של הדירה. עוד מומלץ לציין בהסכם השכירות לאחר סיום תקופת השכירות על השוכרים יהיה לשלם פיצוי מוסכם עבור כל יום נוסף בו הם ישהו בדירה.

כאמור לעיל, הסכם שכירות הינו בעל חשיבות הן לשוכר והן למשכיר, ולמרות זאת מרבית האנשים נוטים שלא להיעזר בעורכי דין בעריכת הסכם שכירות. משרדנו סבור, כי ניסוח הסכם שכירות על ידי עורך דין באופן ברור וחד משמעי המבהיר את אחריות הצדדים יכול למנוע חיכוכים ועימותים רבים שעלולים להיווצר בין השוכר למשכיר.

יצוין, כי אין מאמר זה מהווה תחליף לייעוץ משפטי

למאמרים נוספים בתחום מקרקעין, תכנון ובנייה

צרו איתי קשר