אתם גולשים כאן | ראשי | עדכונים וחדשות | תלוש לא תקין- מזכה בפיצוי ללא הוכחת נזק

תלוש לא תקין- מזכה בפיצוי ללא הוכחת נזק

10/10/2016 15:18:34

סעיף 24 לחוק הגנת השכר, בנוסח המורחב והמתוקן קובע כי מעביד חייב למסור לכל עובד, בכתב, תלוש שכר אשר יכלול את כל הפרטים המנויים בתוספת לחוק.

במסגרת תיקון 24 נקבעה גם סמכותו של בית הדין לפסוק פיצויים שאינם תלויים בנזק, בגין הפרת החובה למסור לעובד תלוש שכר בכלל או בשל אי הכללת "פרטי השכר" כהגדרתם בחוק, כולם או חלקם, בתלוש.

למאמר המלא: תלוש לא תקין- מזכה בפיצוי ללא הוכחת נזק


עדכונים נוספים

2017 © כהן, ערב ושות' - משרד עורכי דין | הדסה 78, באר שבע, טלפון: 08-627-7233, פקס: 08-623-6558, פקס (הוצל"פ): 08-623-4596.